2019-10-25 12:41:10

12. Nacionalna smotra turističke kulture

Gospodarska škola Varaždin sudjelovala je, i to više put zaredom,  na 12. Nacionalnoj smotri turističke kulture koja se održala od 18. listopada do 20. listopada 2019. godine na Hvaru s ciljem  promicanja kreativnosti na području istraživanja i očuvanja baštine, a u kontekstu promišljanja turističkog zavičaja. Voditeljica projekta „Kako su liječili naši stari“ bila je dr.sc. Nansi Ivanišević.

U predstavljanju nagrađenog projekta na temu „Kako su liječili naši stari“ pod naslovom „Se kaj je mlajše vu gorice, a kosti  starše vu toplice“ sudjelovale su učenice učenice 4. K razreda, Mateja Pozder i Paula Švogor sa svojim mentoricama Nevenkom Vukašinović i Andrijanom Herceg, kao i   ravnateljica Katica Kalogjera Novak. Kako navedena tema natječaja spada u područje zdravstvenog i ekološkog turizma, učenice su prezentirale Varaždinske Toplice prikazujući ih kao  najznačajniji kontinentalni arheološki kompleks na području zdravstvenog turizma, ali i kao ekološki turizam prikazom ljekovitih biljaka našeg zavičaja te stručne radionice: izradbe ekoloških sapuna od prirodnih ljekovitih sastojaka podrijetlom iz našega zavičaja.

U realizaciji projekta sudjelovali su Spomenka Dragović, prof., David Cecelja, prof., Nevenka Bosilj i Mirjana Habek, nastavnice kuharstva. Svim sudionicima Smotre i projekta velike čestitke.


Gospodarska škola Varaždin