2019-11-08 12:23:36

Područje vrednovanja kandidata za radno mjesto nastavnik/nastavnica predmeta logike, etike i filozofije

Pisana provjera kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja za radno mjesto nastavnika predmeta logike, etike i filozofije po natječaju objavljenom 30. 10. 2019. godine obavit će se  u  četvrtak 14. 11.  2019. godine u školskoj knjižnici početkom u 14,30 sati.

Za kandidate koji zadovolje pisani dio ispita (prvih pet rangiranih kandidata) obavit će se intervju (usmeni dio testiranja) u petak 15. 11. 2019. godine u školskoj knjižnici s početkom u 11,30 sati. 

Pisana provjera:

1. Poznavanje strukovnih nastavnih sadržaja – kratki esej iz filozofije

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj

    školi (praćenje i ocjenjivanje učenika, elementi ocjenjivanja)

3. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u

    poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim

    tijelima.

4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

5. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

 

Razgovor (intervju):

1. Priprema za nastavni sat obrade jedne od slijedećih nastavnih jedinica:

    a) Teorija pojma, sadržaj, opseg i doseg pojma

    b) Etički relativizam

    c) Prosvjetiteljstvo

2. Utvrđivanje znanja, sposobnosti i vještina, interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije

 

Pisana provjera kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja za radno mjesto nastavnika predmeta logike, etike i filozofije po natječaju objavljenom 30. 10. 2019. godine obavit će se  u  četvrtak 14. 11.  2019. godine u školskoj knjižnici početkom u 14,30 sati.

Za kandidate koji zadovolje pisani dio ispita (prvih pet rangiranih kandidata) obavit će se intervju (usmeni dio testiranja) u petak 15. 11. 2019. godine u školskoj knjižnici s početkom u 11,30 sati. 

 

 


Gospodarska škola Varaždin