2020-07-14 16:15:27

Raspored rada - GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

 

Gospodarska škola Varaždin objavljuje:  

- Obrana završnog rada - jesenski rok

- Predmetni ispiti - jesenski rok

                       - Raspored popravnog ispita

                       - Kalendar rada za kolovoz

 

 


Gospodarska škola Varaždin