2020-10-01 13:19:53

Talent Magnet - Poboljšanje institucionalnih kapaciteta i novo višerazinsko upravljanje za privlačenje i zadržavanje talenata u dunavskoj regiji

Gospodarska škola Varaždin sudjeluje u projektu Talent Magnet - kojim se žele poboljšati  institucionalni kapaciteti i novo višerazinsko upravljanje za privlačenje i zadržavanje talenata u dunavskoj regiji.

Vrijednost projekta je 2,541,875.00 EUR, a u projektu sudjeluje agencija  DAN-Varaždin - te 18 partnera + 11 suradničkih institucija (12 zemalja). Trajanje projekta je od 01.07.2020. do 31.12.2022. godine, a voditelj projektaje Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj.

Ciljevi projekta su:

• Razviti kapacitete i olakšati suradnju tijela javnog sektora i ostalih dionika kako bi privukli i zadržali talentirane mlade osobe

• Dizajnirati, testirazi i promovirati alate i vodiče za privlačenje i zadržavanje talenta

• Ojačati okvirne uvjete poboljšanjem javnih politika

Aktivnosti i očekivani razultati projekta su: 

• Trening tečajevi i interaktivne radionice s korisnicima; izrada Lokalnih akcijskih planova za privlačenje i zadržavanje talenata

• Izrada Osnovne studije; Primarno istraživanje ciljne skupine; analiza situacije na partnerskoj (lokalnoj) razini; izrada kataloga dobre prakse

• četverostruka omotnica vezana za novi model višerazinskog upravljanja - Okvir razumijevanja i koordiniranih pristupa za novi način razmišljanja o suradnji u području privlačenja i zadržavanja talenata

• Obuka o novom višerazinski upravljačkom modelu o privlačenju i zadržavanju talenata 

• Osnivanje lokalnih klubova talenata

• Provedba urbanih debatnih susreta

• Pilot projekt

• Interaktivne radionice za koordinaciju politika

 

Newsletter 10/2020 - TalentMagnet

 

 


Gospodarska škola Varaždin