2020-10-30 09:08:40

BLAGDAN SVIH SVETIH

Na blagdan Svih Svetih slavimo one svece i svetice koje je Crkva proglasila svetima, kao i one koji nisu proglašeni svetima, ali su svojim životom ostvarili ideal kršćanskog života te su njihove duše ušle u Kraljevstvo Božje pošto su nakon smrti njihove haljine posvećene .

Kako ne znamo poimence sve koji su umrli na glasu svetosti, Crkva je odredila ovaj dan kada se zajednički moli za sve svete i blažene, poznate i nepoznate!

Na poveznici pogledajte prezentaciju prof. Štefice Pokorny.


Gospodarska škola Varaždin