2021-04-27 11:16:30

"Nastavnici u poduzeću - praksa za nastavnike"

Nastavnice Gospodarske škole Varaždin uključile su se u projekt „Nastavnici u poduzeću – praksa za nastavnike“ u organizaciji Hrvatske obrtničke komore i Austrijskog ureda za vanjsku trgovinu s ciljem povezivanja i ostvarivanja kvalitetne suradnje između obrazovnog i realnog sektora.

Praksa i edukacija trajala je 3 dana (25 sati) od 06.04. – 09.04.2021.

Nastavnice Željka Bačan, Nevenka Bosilj, Jelena Erent, Mirjana Habek, Andrijana Herceg i Marina Šipek praksu su obavljale u Hotel Terme Sveti Martin. U sklopu prakse nastavnice su se upoznale s hotelom, načinom rada i mentorima. Mentori su im pokazali i detaljno opisali dnevni rad na poziciji kuhara i recepcionara, u odjelu domaćinstva mentori su naše nastavnice upoznali sa sustavom chek in/chek out u sobama, načinom i prilagodbom rada u pandemiji te svim pomoćnim poslovima u odjelima domaćinstva.

 

Nastavnica Olgica Nikolić odradila je praksu u poslovnici SPAR u Čakovcu. Nastavnica se upoznala s organizacijom rada poslovnice, edukacijskom platformom SPAR Academy, kupoprodajnim procesom i tijekom kolanja robe  te procesima rada na blagajni, inventure, POS materijalima kao i s planogramom i cjenovnim označavanjem.

Nastavnica Marina Viljevac praksu je obavljala u knjigovodstvenom servisu A.B.L.E. d.o.o. U sklopu prakse nastavnica se upoznala s  kontiranjem i knjiženjem ulaznih račune i bankovnih izvode u računovodstvenom programu Synesis. Naglasak praktične nastave bio je na vođenju dvostavnog i jednostavnog knjigovodstva za udruge i klubove.

Nastavnica Iva Vukotić obavljala je praksu u dm-u (Lumini centar i Kapucinski trg Varaždin) gdje se upoznala s kulturom i filozofijom tvrtke, načelima rada, organizacijskom strukturom, podjelom radnih zadataka po odjelima, punjenjem filijale, načelima izlaganja robe, marketinškim aktivnostima i sezonskim izlaganjem artikala, Payback karticom, obračunom kasa te vođenjem sati i planom rada.

Nastavnica Jasminka Prahić Biškup obavljala je praksu u Lesnini Čakovec. Kroz trodnevnu praksu bila je upoznata s načinom rada i tehnologijom prodavaonice, pratila je rad učenice praktikantice, upoznala se s radom u programu za izradu digitalnih skica izrade namještaja,  popunjavanjem dokumentacije te rad s menadžericom prodaje na edukaciji novih zaposlenika.

Stručnom praksom nastavnika potiče se bolja povezanost i razumijevanje sektora obrazovanja i gospodarstva. Nastavnicima je pružen uvid u poslovnu svakodnevicu koja očekuje učenike na praksi te saznanje koje kompetencije su potrebne i tražene u poduzećima. Stečenim znanjem uvelike će  upotpuniti i doprinijeti kvaliteti nastavnog procesa.


Gospodarska škola Varaždin