2022-03-10 11:04:22

Predstavljanje Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule

U četvrtak, 10. ožujka 2022. u 10h u školskoj knjižnici održalo se predstavljanje Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule. Predavanju su prisustvovali zainteresirani maturanti koji su ovom prilikom bili upoznati s načinom upisa, studijskim programima, projektima, stručnoj praksi, prehrani, stipendijama i  međunarodnoj suradnji koje nudi navedeno Sveučilište. 


Gospodarska škola Varaždin