2022-05-18 07:59:37

DELF - Diplôme d'études en langue française - Francuska jezična diploma

U ožujku ove godine naši su učenici pristupili polaganju  DELF - ispita, razine A1 i A2 (organiziranom u suradnji s Francuskom ambasadom i Francuskim institutom u Zagrebu) te ga svi vrlo uspješno položili (postotak riješenosti ispita iznosi od 73% do 92%). 

Ovu međunarodno priznatu diplomu stekli su sljedeći učenici: Dora Bedeković 2.C, Irena Bendelja 2.H, Ida Klasta 2.H, Helena Obrljan 2.H, Karolina Dukarić 2.H, Lucija Kovinčić 3.N, Tonka Papec 3.H, Ema Mucko 4.A te Luka Salihović 4.K.

Čestitamo svim učenicima na marljivom radu i trudu te izvrsnim rezultatima !

Félicitations!
Votre prof de français!

Kristina Kuščar


Gospodarska škola Varaždin