preskoči na sadržaj

Gospodarska škola Varaždin

ZAVRŠNI RAD U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

GOSPODARSKA ŠKOLA

       VARAŽDIN

 

KLASA: 602-03/20-02/2

URBROJ: 2186-148-02-20-

Varaždin, 19. svibnja 2020.

 

 

Imenovanje Povjerenstva za izradbu i obranu završnog rada i izmjena Vremenika izradbe i obrane završnog rada u ljetnom roku školske godine 2019./2020.

 

Na osnovi članka 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj godini 2019./20., Pravilnika o izradbi i obrani završnoga rada  imenujem članove Povjerenstva za obranu završnog rada i određujem vrijeme obrane završnog rada po razredima:

 

3.P – PRODAVAČ

Usmena obrana završnog rada: 15. lipnja 2020. godine u 7,30 sati

Članovi povjerenstva:

 1. Jasminka Prahić Biškup – predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač, zapisničar
 2. Nevenka Vukašinović – zamjenik predsjednika  ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 3. Marina Viljevac – mentor, ispitivač

 

      3. T – KONOBAR

     Praktičan rad: od 1. do 6. lipnja 2020. godine

     Usmena obrana završnog rada: 15. lipnja 2020. u 7,30 sati

 

     Članovi povjerenstva:

 1. Mladen Vitez –predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 2. Jelena Erent – zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 3. Ana Jelić – zapisničar (razrednik)
 4. Predstavnik poduzeća

 

     3. V – KUHAR

     Praktičan rad: od 1. do 6. lipnja 2020. godine

     Usmena obrana završnog rada: 16. lipnja 2020. u 7,30 sati

     Članovi povjerenstva:

 1. Nevenka Bosilj – predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 2. Mirjana Habek – zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, mentor i ispitivač
 3. Alen Igrec – član ispitnog povjerenstva
 4. Andrijana Herceg– zapisničar (razrednik)
 5. Predstavnik poduzeća

 

       3.Z - ADMINISTRATOR

       Usmena obrana završnog rada: 16. lipnja 2020. u 7,30 sati

       Članovi povjerenstva:

 1. Sandra Kuča – predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 2. Željka Bačan – zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 3. Iva Vukotić – mentor, ispitivač
 4. Romana Grđan – zapisničar (razrednik)

 

      4.A – POSLOVNI TAJNIK

      Usmena obrana završnog rada 15. lipnja 2020. u 7,30 sati

      Članovi povjerenstva:

 1. Ivana Meštrić – predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 2. Anica Novak -  zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 3. Ljerka Keretić  – član ispitnog povjerenstva, ispitivač
 4. Marina Viljevac – zapisničar (razrednik)

 

     4.C  – UPRAVNI REFERENT

     Usmena obrana završnog rada 15. lipnja 2020. u 7,30 sati

     Članovi povjerenstva:

 1. Darinka Jezidžić – predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 2. Gordana Kukina Balun – zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, ispitivač
 3. Štefica Erdec – član ispitnog povjerenstva, ispitivač
 4. Vinka Brozičević Tuđan – zapisničar (razrednik)

 

      4.E – EKONOMIST

      Usmena obrana završnog rada 16. lipnja 2020. u 7,30 sati

      Članovi povjerenstva:

 1. Natalija Weiser – predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač, zapisničar
 2. Jasminka Prstec  – zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, mentor i ispitivač
 3. Vesna Vražić – mentor, ispitivač
 4. Olivera Ister – mentor i ispitivač
 5. Željka Maurović Benko – mentor, ispitivač

 

       4.H – HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR

      Usmena obrana završnog rada 16. lipnja 2020 . u 7,30 sati

      Članovi povjerenstva:

 1. Marko Godinić  – predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor i ispitivač
 2. Nataša Roginek – zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, mentor , ispitivač
 3. David Cecelja – mentor i ispitivač
 4. Sandra Piskač – mentor i ispitivač engleskog jezika
 5. Kristina Kuščar – mentor i ispitivač njemačkog jezika
 6. Gordana Kukina Balun – zapisničar (razrednik)

 

4.K – KOMERCIJALIST

Usmena obrana završnog rada 16. lipnja 2020. u 7,30 sati

     Članovi povjerenstva:

 1. Jasminka Barlek Stanar – predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 2. Iva Vukotić– zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 3. Vesna Vražić – mentor, ispitivač
 4. Ivana Zagrajski - mentor, ispitivač
 5. Nataša Roginek – mentor, ispitivač
 6. Nevenka Vukašinović– zapisničar (razrednik)

 

             4.O – EKONOMIST

             Usmena obrana završnog rada 15. lipnja  2020. u 7,30 sati

Članovi povjerenstva:

 1. Jasminka Prstec– predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 2. Olivera Ister  – zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 3. Rolanda Mikulan – mentor, ispitivač
 4. Željka Maurović Benko – mentor, ispitivač
 5. Vesna Vražić – mentor, ispitivač
 6. Štefica Pokorny – zapisničar (razrednik)

RAVNATELJICA: Katica Kalogjera Novak, dipl. ing. mat.

 

 

___________________________________________________________

 

GOSPODARSKA ŠKOLA

       VARAŽDIN

 

KLASA: 602-03/20-02/2

URBROJ: 2186-148-02-20-

Varaždin, 13. siječnja 2020.

 

Imenovanje Povjerenstva za izradbu i obranu završnog rada i izmjena Vremenika izradbe i obrane završnog rada u ljetnom roku školske godine 2019./2020.

 

     Na osnovi članka 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj godini 2019./20., Pravilnika o izradbi i obrani završnoga rada  imenujem članove Povjerenstva za obranu završnog rada i određujem vrijeme obrane završnog rada po razredima:

 

3.P – PRODAVAČ

Usmena obrana završnog rada: 12. lipnja 2020. godine u 14,15 sati

Članovi povjerenstva:

 1. Jasminka Prahić Biškup – predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač, zapisničar
 2. Nevenka Vukašinović – zamjenik predsjednika  ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 3. Marina Viljevac – mentor, ispitivač

 

      3. T – KONOBAR

     Praktičan rad: od 1. do 9. lipnja 2020. godine

     Usmena obrana završnog rada: 12. lipnja 2020. u 14,15 sati

     Članovi povjerenstva:

 1. Mladen Vitez –predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 2. Jelena Erent – zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 3. Ana Jelić – zapisničar (razrednik)
 4. Predstavnik poduzeća

 

     3. V – KUHAR

     Praktičan rad: od 1. do 9. lipnja 2020. godine

     Usmena obrana završnog rada: 12. lipnja 2020. u 14,15 sati

     Članovi povjerenstva:

 1. Nevenka Bosilj – predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 2. Mirjana Habek – zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, mentor i ispitivač
 3. Alen Igrec – član ispitnog povjerenstva
 4. Andrijana Herceg– zapisničar (razrednik)
 5. Predstavnik poduzeća

 

       3.Z - ADMINISTRATOR

       Usmena obrana završnog rada: 12. lipnja 2020. u 14,15 sati

       Članovi povjerenstva:

 1. Sandra Kuča – predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 2. Željka Bačan – zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 3. Iva Vukotić – mentor, ispitivač
 4. Romana Grđan – zapisničar (razrednik)

 

      4.A – POSLOVNI TAJNIK

      Usmena obrana završnog rada 15. lipnja 2020. u 14,15 sati

      Članovi povjerenstva:

 1. Ivana Meštrić – predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 2. Anica Novak -  zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 3. Ljerka Keretić  – član ispitnog povjerenstva, ispitivač
 4. Marina Viljevac – zapisničar (razrednik)

 

     4.C  – UPRAVNI REFERENT

     Usmena obrana završnog rada 15. lipnja 2020. u 14,15 sati

     Članovi povjerenstva:

 1. Darinka Jezidžić – predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 2. Gordana Kukina Balun – zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, ispitivač
 3. Štefica Erdec – član ispitnog povjerenstva, ispitivač
 4. Vinka Brozičević Tuđan – zapisničar (razrednik)

 

      4.E – EKONOMIST

      Usmena obrana završnog rada 16. lipnja 2020. u 14,15 sati

      Članovi povjerenstva:

 1. Natalija Weiser – predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač, zapisničar
 2. Jasminka Prstec  – zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, mentor i ispitivač
 3. Vesna Vražić – mentor, ispitivač
 4. Olivera Ister – mentor i ispitivač
 5. Željka Maurović Benko – mentor, ispitivač

 

       4.H – HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR

      Usmena obrana završnog rada 16. lipnja 2020 . u 14,15 sati

      Članovi povjerenstva:

 1. Marko Godinić  – predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor i ispitivač
 2. Nataša Roginek – zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, mentor , ispitivač
 3. David Cecelja – mentor i ispitivač
 4. Sandra Piskač – mentor i ispitivač engleskog jezika
 5. Kristina Kuščar – mentor i ispitivač njemačkog jezika
 6. Gordana Kukina Balun – zapisničar (razrednik)

 

4.K – KOMERCIJALIST

Usmena obrana završnog rada 16. lipnja 2020. u 14,15 sati

     Članovi povjerenstva:

 1. Jasminka Barlek Stanar – predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 2. Iva Vukotić– zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 3. Vesna Vražić – mentor, ispitivač
 4. Ivana Zagrajski - mentor, ispitivač
 5. Nataša Roginek – mentor, ispitivač
 6. Nevenka Vukašinović– zapisničar (razrednik)

 

             4.O – EKONOMIST

             Usmena obrana završnog rada 15. lipnja  2020. u 14,15 sati

Članovi povjerenstva:

 1. Jasminka Prstec– predsjednik ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 2. Olivera Ister  – zamjenik predsjednika ispitnog povjerenstva, mentor, ispitivač
 3. Rolanda Mikulan – mentor, ispitivač
 4. Željka Maurović Benko – mentor, ispitivač
 5. Vesna Vražić – mentor, ispitivač
 6. Štefica Pokorny – zapisničar (razrednik)

 

RAVNATELJICA: Katica Kalogjera Novak, dipl. ing. mat.

 

 

U privitku se nalazi vremenik izradbe i obrane završnog rada i Izmjena ljetnog roka izradbe i obrane završnog rada.

 

Kalendar
« Rujan 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

 
SAMOIZOLACIJA
 
UPISI 2020./2021.

 
CI IZ PODUZETNIŠTVA

 
DRŽAVNA MATURA

 
KAMO NA FAKS?

 
HOSPITALITY NETWORK

 
Projekt "Ja MOGU"

 

 
DELF SCOLAIRE

 
e-Twinning škola

 
TALENT SHOW

 
Virtualna knjižnica Gospodarske škole Varaždin

 

 

 
Anketa
Sudjelujem u projektu Tulum s(l)ova? 
 > ZAVRŠNI RAD
CMS za škole logo
Gospodarska škola Varaždin / Božene Plazzeriano 4, HR-42000 Varaždin / www.ss-gospodarska-vz.skole.hr / gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr
preskoči na navigaciju