2021-06-24 15:09:53

Raspored dopunskog rada i razrednih/predmetnih ispita

Gospodarska škola Varaždin

Varaždin, 23. lipnja 2021.

 

 

RASPORED DOPUNSKOG RADA

u školskoj godini 2020./2021.

Dopunski rad održat će se 28. i 30. lipnja te 1., 2., 5., 6. i 7.  srpnja 2021. godine

SATNICA

    1. SAT   7,30 – 8,15

    2. SAT   8,20 – 9,05

    3. SAT   9,10 – 9,55

VELIKI ODMOR: 9,55 – 10,10

    4. SAT  10,10 – 10,55

    5. SAT  11,00  - 11,45

 

RASPORED ODRŽAVANJA DOPUNSKOG RADA

PREDMET

RAZRED

VRIJEME ODRŽAVANJA

UČIONICA

Matematika

1.P, 2.E

28. i 30. 6. 2021. od 7,30 do 9,55

4

1., 2., 5. i  6. 7. 2021.  od 7,30 do 9,55 sati

7. 7. 2021. od 7,30 do 9,05 sati

Matematika

Gospodarska matematika

2.A, 2.V

28. i 30. 6. 2021. od 7,30 do 9,55 sati

3

1., 2. i 5. 7. 2021. od 7,30 do 9,55 sati

Matematika

2.C, 3.E, 4.E

28. i 30. 6. 2021. od 7,30 do 9,55

5

1., 2., 5., 6. 7. 2021.  od 7,30 do 9,55 sati

7. 7. 2021. od 7,30 do 9,05 sati

Matematika u struci

Gospodarska matematika

1.T, 3.V

28. i 30. 6. 2021. od 7,30 do 9,55 sati

18

1., 2. i 5. 7. 2021. od 7,30 do 9,55 sati

Gospodarska matematika

Matematika

2.G, 2. K

28. i 30. 6. 2021. od 7,30 do 9,55 sati

20

1., 2., 5., 6. 7. 2021.  od 7,30 do 9,55 sati

7. 7. 2021. od 7,30 do 9,05 sati

Engleski jezik I

1.T, 1.V

 

28. i 30. 6. 2021. od 7,30 do 9,55 sati

9

1., 2. i 5. 7. 2021. od 7,30 do 9,55 sati

Engleski jezik I

3.T

28. i 30. 6. 2021. od 7,30 do 9,55 sati

15

1., 2. i 5. 7. 2021. od 7,30 do 9,55 sati

Turistička geografija

3.T

30. 6. 2021. od 10,10 do 11,45

7

1., 2., 5. i 6. 7. 2021. od 10,10 do 11,45

 

Ravnateljica: Katica Kalogjera Novak, dipl. ing. mat.

Raspored polaganja razrednih ispita nalazi se u nastavku (više)!

RASPORED POLAGANJA RAZREDNIH ISPITA

u školskoj godini 2020./2021.

 

Raspored polaganja razrednih ispita za Brendona Oršoša, 1.P

Raspored polaganja razrednih ispita za Daria Cvetka, 2.T

Raspored polaganja razrednih ispita za Filipa Bunića, 3.T

Raspored polaganja razrednih ispita za Karla Gustava Pekasa, 3.T

Raspored polaganja razrednih ispita za Marijanu Cafuk, 2.A

Raspored polaganja razrednih ispita za Tomu Saba, 3.K

Raspored polaganja razrednih ispita za Viktoriju Filipović, 2.E - 1. razred

Raspored polaganja razrednih ispita za Viktoriju Filipović, 2.E

Raspored polaganja razrednih ispita za Matiju Jambreka, 2.T

 

 


Gospodarska škola Varaždin